§ 31 PRIDno-2021-1703 / Lavian keskuskoulun teknisen käsityöluokan muutos kierrätyskeskus ekopajan käyttöön

Lataa 

PRIDno-2021-1703

Päätöspäivämäärä

21.6.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, tilayksikkö

Päätöksen peruste

Yksiköiden päälliköt vastaavat yksikön toiminnasta sekä johtavat ja kehittävät toimintaa kaupunginhallituksen, lautakunnan ja toimialajohtajan alaisuudessa sekä konsernihallinnon
ohjauksessa. Tilayksikön päällikkö päättää yksikössään suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja palvelusopimukset, kun arvo on enintään 200 000 euroa. 

Tarjouspyynnön kelpoisuuden täyttäviä tarjouksia saatiin 3 kappaletta,​ joista Porin Korjausrakennus Oy:llä oli halvin kokonaishinta.

Tarjouksista on laadittu vertailutaulukko.

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2

momentin mukaan julkiseksi vasta,​ kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin

asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät

liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei

kuitenkaan ole liike-​ tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätän edellä mainituin perustein,​ että Lavian keskuskoulun teknistentöiden tilan muutoksen kierrätyskeskus Ekopajan käyttöön -urakan toteututtajaksi valitaan Porin Korjausrakennus Oy.

Allekirjoitus

Mikko Viitala, Tekninen Toimiala, Tilayksikkö, Yksikön päällikkö

Organisaatiotieto

Tilayksikkö