§ 23 Postitalon 2., 3. ja 8. kerroksen toimitilojen tyhjennys

Lataa 

PRI-2021-2281

Päätöspäivämäärä

17.5.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, tilayksikkö

Päätöksen peruste

Tilayksikön päällikkö päättää yksikössään suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja palvelusopimukset, kun arvo on enintään 200 000 euroa sekä irtaimen omaisuuden myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta, kun arvo on alle 30 000 euroa.

Päätös

Päätän, että toimitilojen tyhjennys ja irtaimen kierrätys hankitaan Isku interior Oy:ltä puitesopimuksen mukaan.

Allekirjoitus

Mikko Viitala, tilayksikön päällikkö, tekninen toimiala.

Organisaatiotieto

Tilayksikkö