§ 22 Virastotalo Kööri, vesikaton uusiminen

Lataa 

PRIDno-2021-1588

Päätöspäivämäärä

4.5.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, tilayksikkö

Päätöksen peruste

Tarjous täytti tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Halvin hinta

Tarjousten arviointi ja vertailu

Hankinta keskeytetään.

Koska hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous, ei voida tehdä riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken. Lisäksi hankintayksikön rahoitustilanne on muuttunut, tarjous ylittää tilaajan hankkeelle varaaman budjetin.

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätän edellä mainituin perustein, että hankinta keskytetään.

Allekirjoitus

Mikko Viitala, Tilayksikön päällikkö, Tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Tilayksikkö