§ 35 Vuokrasopimusmuutos Päiväkoti Pikkuviikari

Lataa 

PRIDno-2021-2139

Päätöspäivämäärä

1.7.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, tilayksikkö

Päätöksen peruste

Teknisen toimiala tilayksiköllä ja kaupungin yhtiöillä ei ole vapaita tiloja nykyisen paikan läheisyydestä vuokrattavana Varhaiskasvatusslaissa tarkoitetun päiväkotitoimintaan ja perhepäivähoidon järjestämistä varten. Sivistystoimialalalla on tarve jatkaa nykyisen vuokrasopimuksen vuokra-aikaa. 

Teknisen toimialan toimintasäännön mukaan tilayksikön päällikkö päättää huoneenvuokrauksista, kun vuosi vuokra on alle 50 000 €/kk alv.0%

 

Päätös

Päätän, että Päiväkoti Pikkuviikarin määräaikaista vuokrasopimusehtoja muutetaan esitetyn muutossopimuksen mukaisesti. Muut Porin ev.lut.seurakunnan kanssa tehdyssä vuokrasopimuksessa ja siinä mainittuja ehtoja ei muuteta. 

Allekirjoitus

Mikko Viitala tekninen toimiala tilayksikön päällikkö

Organisaatiotieto

Tilayksikkö