§ 3 Effica-ohjelman pääkäyttäjäoikeuksien myöntäminen

Lataa 

PRIDno-2020-260

Päätöspäivämäärä

17.1.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö

Päätöksen perustelut

Vuoden 2019 tilintarkastuksen yhteydessä suositeltiin, että toimivaltainen viranhaltija tekee päätökset varhaiskasvatuksen käyttämän Effica-ohjelman pääkäyttäjäoikeuksista. Tammikuussa 2020 pääkäyttäjäoikeudet on sivistystoimialan 12 työntekijällä.

Päätös

Myönnän seuraaville sivistystoimialan työntekijöille Effica-ohjelman pääkäyttäjäoikeudet:

[peitetty]

 

Allekirjoitus

Ritva Välimäki varhaiskasvatusyksikön päällikkö

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatusyksikkö