§ 15 Tutkimuslupa, Turun yliopisto, Kokemuksia poikkeusolojen varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta

Lataa 

PRIDno-2020-3730

Päätöspäivämäärä

16.6.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö

Päätöksen perustelut

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen yliopistonlehtorin Marita Neitola ja Tarja-Riitta Hurme ovat anoneet tutkimuslupaa otsikon asiassa.

tutkimuksen tavoitteena on tutkia koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Henkilöstölle ja lasten huoltajille suunnatulla sähköisellä kyselyllä selvitetään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunnan sekä vanhempien kokemuksia poikkeusolojen työskentelystä sekä sitä, miten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työ-  opetuskäytännöt ovat muuttuneet. Tutkimuksessa kartoitetaan myös henkilöstön käsityksiä ja kokemuksia lasten tukimuotojen toteuttamisesta.  Tuloksia tullaan hyödyntämään varhaiskasvatuksen henkilökunnan työn kehittämisessä sekä varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunnan sekä huoltajien kokemuksia poikkeusolojen työskentelystä kartoitetaan sähköisesti webropol-kyselylomakkeella. Varhaiskasvatuksesta välitetään kyselyyn vievä linkki henkilöstölle sekä perheille. Kyselyssä kysytään likert-asteikollisia mielipideväittämiä ja avoimia kysymyksiä.

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömästi webropol-lomakkeen kautta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätös

Myönnän anotun tutkimusluvan.

Allekirjoitus

Ritva Välimäki varhaiskasvatusyksikön päällikkö

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatusyksikkö