§ 6 Tutkimuslupa, liikuntakasvatus koronaepidemian aikana varhaiskasvatuksessa (Turun yo)

Lataa 

PRIDno-2021-305

Päätöspäivämäärä

16.3.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö

Päätöksen peruste

Varhaiskasvatuksen opettajaopiskellija (Turun yliopisto) on anonut tutkimuslupaa seuraavasti:

Tavoitteena on selvittää koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusta liikuntakasvatuksen toteuttamiseen. Kyselyllä kartoitan varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia liikuntakasvatuksen toteuttamisesta ennen koronapandemiaa ja koronapandemian aikana. Kartoitan kyselylomakkeen avulla, miten liikuntakasvatuksen toteuttaminen on muuttunut ja onko se vaikuttanut liikuntakasvatuksen toteutuksen määrään. Tuloksilla saadaan tietoa liikuntakasvatuksen toteuttamisesta poikkeusolojen aikana.

Varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia liikuntakasvatuksen toteuttamisesta koronapandemian aikana kartoitetaan sähköisellä Webropol-kyselylomakkeella. Varhaiskasvatuksen palvelunjohtajia tai vastaavia henkilöitä pyydetään välittämään kyselyyn vievä linkki henkilöstölle. Kyselyssä vastataan vastausvaihtoehtoisiin kysymyksiin sekä muutamaan avoimeen kysymykseen. 

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömästi Webropol-lomakkeen kautta. Kyselyssä saatujen taustatietojen kokonaisuudesta yksittäisiä henkilöitä ei pysty tunnistamaan aineistosta. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista

Päätös

Myönnän anotun tutkimusluvan.

Linkki kyselyyn on toimitettu varhaiskasvatuksen esimiehille jo aiemmin.

 

Allekirjoitus

Ritva Välimäki, varhaiskasvatusyksikön päällikkö

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatusyksikkö