§ 7 Tutkimusluvan myöntäminen, henkilöstön vaihtuvuus

Lataa 

PRIDno-2020-566

Päätöspäivämäärä

19.2.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö

Päätöksen perustelut

Mia Tolonen Ja Leo Mäkinen Diakonia-ammattikorkeakoulusta anovat tutkimuslupaa opinnäytetyölleen. Heidän tarkoituksensa on tehdä lopputyö aiheesta "Aikuisten vaihtuvuus varhaiskasvatuksessa", jossa he tutkivat, kuinka paljon vaihtuvuutta esiintyy Porin julkisissa päiväkodeissa, miten se vaikuttaa lapsiin ja perheisiin sekä pohtia keinoja vaihtuvuuden ehkäisemiseksi. Tarkoituksenaan on haastatella noin viiden päiväkodin johtajaa ja varhaiskasvatusyksikön päällikköä.

 

Päätös

Myönnän tutkimusluvan anomuksen mukaisesti. Haastatteluun osallistuminen on työntekijöille vapaaehtoista.

Allekirjoitus

Ritva Välimäki, varhaiskasvatusyksikön päällikkö

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatusyksikkö