§ 6 Tutkimusluvan myöntäminen opinnäytetyötä varten

Lataa 

PRIDno-2020-484

Päätöspäivämäärä

29.1.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö

Päätöksen perustelut

Opinnäytetyön aiheena on kaksikielisyys varhaiskasvatuksessa ja oman äidinkielen tukeminen venäjänkielisissä perheissä. Varhaiskasvatus henkilöstön pyynnön sekä vanhempien kyselyn perustella opiskelijat tuottavat materiaalin/ tukipaketin, josta olisi hyötyä vanhemmille ja työntekijöille. 

Aluksi opiskelijat haastattelevat venäjänkielisten lasten vanhempia, mitkä asiat heidän mielestä toimivat hyvin, missä he tarvitsevat enemmän tukea ja mitä he haluavat tietää. Asia tarkastellaan lasten kaksikielisyyden tukemisen vanhempien näkökulmalta.

Sen jälkeen opiskelijat tekevät vanhemmille kaksikielisten lasten äidinkielen tukemiseen liittyvän tietopaketin. Juliste/opas käännetään venäjäksi. Tietopaketissa on mm. seuraavia teemoja: äidinkielen tukemisen tärkeys, erilaisten ryhmien tarkoitus ja hyöty kaksikielisille lapsille sekä venäjänkielten äänteiden harjoittelu lapsille.

Opinnäytetyön toteutusympäristöt ovat Porin päiväkodit, joissa käyvät venäjänkieliset lapset, ainakin Päiväkodit: Taikurinhattu, Väinölä ja Lounatuuli.   

Yhteistyöhenkilöt ovat varhaiskasvatuksen palveluvastaava Tiina Pennanen ja Porin kaupungin varhaiskasvatuksen S2 opetuksesta vastaava varhaiskasvatuksen opettaja Anitta Koivula. 

 

 

Päätös

Myönnän hakemuksen mukaisen tutkimusluvan opinnäytetyön tekemiseen Porin kaupungin varhaiskasvatuksessa. Kyselyyn vastaaminen on vanhemmille vapaaehtoista. 

Allekirjoitus

Ritva Välimäki varhaiskasvatusyksikön päällikkö

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatusyksikkö