§ 15 varhaiskasvatuksen hankinta, tuottavuuden parantaminen

Lataa 

PRIDno-2019-3036

Päätöspäivämäärä

4.7.2019

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatuksen ulkoisen auditoinnin suositusten perusteella varhaiskasvatuksen tuottavuutta voidaan parantaa 5-10 %. Vertikal Oy on tarjonnut siihen laskentamallit ja raportit sekä esimiesten koulutukset. 

Tuottavuuskehityksen seuranta toteutuu seuraamalla suoritteiden ja talouden toteumaa, joiden avulla seurataan mittareina täyttöastetta, suoritehintoja ja tuottavuutta.  Seurannan nopeuttamiseksi ja selkeyttämiseksi toteutetaan visuaalinen raportointi. Seurannan työkaluna on Vertikal Oy:n SPB-ohjaustyökalu. Selainpohjaisella SPB-ohjaustyökalulla toteutetaan tuottavuuden kehityksen seuranta ja tarpeen mukaan myös suunnittelu. Työkalu mahdollistaa talousarvion laadinnan tuen ja kattavan henkilöstösuunnittelun. Ohjaustyökalu parantaa tuottavuutta, helpottaa ja selkeyttää talousseurantaa, kehittää raportointia, selkeyttää yksiköiden vastuuta omasta toiminnastaan ja taloudestaan. Esimiehet perehdytetään tuottavuuden osalta sekä käytännön toimenpiteisiin että mittareihin.  

Selainpohjaisen SPB-ohjaustyökalun lisenssi : vuosi 2019 (6 kuukauden mukaan), 6 000 euroa, vuosi 2020 (12 kuukautta), 12 000 euroa 

Tarjouksen sisältö vastaa Porin varhaiskasvatuksen tarpeisiin

Päätös

Pääten edellä mainituin perustein hankkia Vertikal Oy:ltä SPB-ohjaustyökalun vuosille 2019-2020 yhteishintaan 18 000 euroa sekä lisäksi tarjouksen mukaiset erikseen sovittavat asiantuntijapalvelut, koulutukset  ja muut tarvittavat  toimenpiteet.

Allekirjoitus

Ritva Välimäki, yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö, sivistystoimiala

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatusyksikkö