§ 5 Visma Numeron -järjestelmän esiselvitys ja pilotti

Lataa 

PRIDno-2019-3364

Päätöspäivämäärä

30.6.2019

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, sivistystoimiala

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatuksen auditoinnin osoittamat tuottavuuden tehostamistoimenpiteet edellyttävät varhaiskasvatuksen työvuorosuunnittelun uudistamista ja välineen hankkimista työvuorosuunnitteluun. Varhaiskasvatuksessa  työvuorosuunnitelmat laaditaan tällä hetkellä suurimmassa osassa päiväkoteja excel taulukkoon, vain yhdessä päiväkodissa on käytössä työvuorosuunnitteluohjelma Titania. Työvuorosuunnittelu ja työaikakorvausten maksuun laittaminen vie tällä hetkellä paljon aikaa niin päiväkodin johtajilta kuin työvuorojen suunnittelijoilta. Jo pitkään on käyty vuoropuhelua ICT -yksikön kanssa työvuorosuunnitteluohjelman hankinnasta varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen  lisäksi työvuorosuunnitelun apuvälinettä tarvitaan keskustan uimahallissa, joka on mukana esiselvityksessa ja pilotissa soveltuvin osin.

Visma on tarjonnut Numeron järjestelmän esiselvitystä ja pilottia sisältäen vuoropäiväkodin ja 2-4 päiväkotia hintaan 15 750 euroa (alv 0). Keskustan uimahallin esimies on mukana projektissa soveltuvin osin.

Päätös

Päätän hankkia Visma Oy:ltä Numeron työvuorosuunnittelujärjestelmän esiselvityksen ja pilotin hintaan 15 750 euroa (alv 0).

Allekirjoitus

Kaisa Harjunpää, yhteiset palvelut -yksikön päällikkö toimialajohtajan sijaisena

Organisaatiotieto

Yhteiset palvelut -yksikkö