§ 6 Oikeus oman auton käyttöön työtehtävissä vuonna 2020, Tekninen toimiala

Lataa 

PRIDno-2019-6046

Päätöspäivämäärä

27.12.2019

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, tekninen toimiala

Päätöksen perustelut

Teknisen toimialan johtoryhmä on 27.9.2017 kokouksessaan hyväksynyt ohjeen oman auton käyttöön työtehtävissä. Työntekijälle voidaan myöntää oman auton käyttöoikeus, jos hänen työtehtävänsä edellyttävät oman auton käyttöä työtehtävissä ja oman auton käyttöoikeus lisää työn tehokkuutta.

Päätös

Päätän, että päätöksen kuvauksessa ja liitteissä mainituilla henkilöillä on oikeus oman auton käyttöön työtehtävissä vuodelle 2020. Henkilöiden on noudatettava teknisen toimialan johtoryhmän 27.9.2017 hyväksymää ohjetta, joka on päätöksen liitteenä.

Allekirjoitus

Minna Ojala, yksikön päällikkö, tekninen toimiala, yhteiset palvelut -yksikkö

Organisaatiotieto

Yhteiset palvelut -yksikkö