§ 1 Oikeus oman auton käyttöön työtehtävissä vuodelle 2020

Lataa 

PRIDno-2020-1075

Päätöspäivämäärä

27.2.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, tekninen toimiala

Päätöksen perustelut

Teknisen toimialan johtoryhmä on 27.9.2017 hyväksynyt ohjeen oikeudesta oman auton käyttöön työtehtävissä. Työntekijälle voidaan myöntää oman auton käyttöoikeus, jos hänen työtehtävänsä edellyttävät oman auton käyttöä työtehtävissä ja oman auton käyttöoikeus lisää työn tehokkuutta.

Päätös

Päätän, että esitetyllä henkilöllä on oikeus oman auton käyttöön työtehtävissä vuodelle 2020. Henkilön on noudatettava teknisen toimialan johtoryhmän 27.9.2017 hyväksymiä ohjeita, jotka ovat päätöksen liitteenä.

Allekirjoitus

Minna Ojala, yksikön päällikkö, tekninen toimiala, yhteiset palvelut -yksikkö

Organisaatiotieto

Yhteiset palvelut -yksikkö