§ 3 Hankintapäätös 2021 SuomiAreenan äänentoista ja screen

Lataa 

PRIDno-2021-1805

Päätöspäivämäärä

20.5.2021

Päätöksen tekijä

Yksikönpäällikkö, matkailu- ja markkinointiyksikkö

Päätöksen peruste

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset
Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa tarjouspyynnössä.

Palveluntuottajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin palvelun tarjoaja. 
Vertailukriteereinä ovat:
- Hinta max 60 pistettä
- Toiminnalliset ominaisuudet max 40 pistettä 

Toiminnalliset ominaisuudet jakautuen seuraavasti:
Palvelukuvaus, max 20 pistettä.
Henkilökunnan kokemus ja ammattitaito, max 20 pistettä.

Tarjousten arviointi ka vertailu
Tarjousten hintapisteet laskettiin siten, että halvin tarjoushinta sai enimmät hintapisteet ja muut tarjoushinnat suhteutettiin halvimpaan hintaan (kaavalla: pienin annettu arvo/tarjottu arvo * maksimipisteet).       

Muille kriteereille tarjousten arviointityöryhmässä annettiin pisteitä (0-3) seuraavasti:
- enimmäkseen tavoitteiden vastainen = 0 p
- ei täysin vastaa tavoitetta = 1 p 
- vastaa käsitystä hyvästä tuotteesta = 2 p
- osoittaa merkittävää lisäarvoa = 3 p

Eniten arviointipisteitä saanut tarjous sai kriteerin täydet pisteet ja muut suhteessa siihen (kaavalla: ko. tarjouksen arviointipisteet/korkeimmat arviointipisteet* maksimipisteet)      

Toiminnallisten ominaisuuksien hintapisteet laskettiin yhteen hintapisteiden kanssa. Toimittajaksi valitaan eniten pisteitä saanut kokonaistarjous.

Tarjousten arviointi ja vertailu
Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Äänirasia Tapahtumantekijä Oy.

Tarjousten kokonaispisteet jakautuvat seuraavasti:
Äänirasia Tapahtumantekijä Oy 100 pistettä
Tuotantoyhtiö Apaja Oy co Rajupaja Oy 93,38 pistettä


Liitteet 
Tarjouspyyntö


Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.
 

Päätös

Päätän edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että SuomiAreena 2021 -tapahtuman äänentoisto ja screen hankitaan Äänirasia Tapahtumantekijä Oy:ltä.

Allekirjoitus

Anna Kyhä-Mantere, yksikön päällikkö, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, Matkailu- ja markkinointi -yksikkö

Organisaatiotieto

Matkailu- ja markkinointiyksikkö