§ 4 Markkinointiviestinnän kilpailutuksen jatko, option käyttöönotto

Lataa 

PRIDno-2021-2588

Päätöspäivämäärä

22.6.2021

Päätöksen tekijä

Yksikönpäällikkö, matkailu- ja markkinointiyksikkö

Päätöksen peruste

Porin kaupungin konsernihallinnon viestintäyksikkö kilpailutti vuonna 2019 markkinointiviestinnän palveluiden yhteistyökumppaneiden hankinnan kaupunkikonsernin käyttöön. Tarjouskilpailu koski Porin kaupungin eri toimialojen ja yksiköiden markkinointiviestinnän strategista ja taktista suunnittelua, konsultointia sekä operatiivista toteutusta. Porin kaupungin lisäksi kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt ja yhteisöt ovat voineet halutessaan käyttää sopimuksen mukaisia palveluita. 

Puitesopimuskausi on ollut kaksi vuotta (24 kk) ja nyt päätettävä optiokausi toiset kaksi vuotta (24 kk). Optiokausi alkaa,​ kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu.

Kaupunginhallitus päätti 24.6.2019, että markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluiden puitesopimuskumppaneiksi valitaan seuraavat kuusi toimijaa

- Vapa Marketing Oy
- Miltton Oy
- Kuubi Oy
- West Creative Oy
- Oy Kultainen Sherpa Oy
- Staart Oy.

Kaupunginhallitus valtuutti viestintäyksikön päällikön allekirjoittamaan sopimukset Porin kaupungin puolesta ja päättämään optiokauden käytöstä sopimuskumppaneiden kanssa neuvoteltuaan. Porin kaupungin 1.9.2020 tapahtuneen organisaatiouudistuksen myötä Porin markkinointi ja brändin hallinta on siirtynyt kokonaan matkailu- ja markkinointiyksikön vastuulle, joten yksikön päällikkö päättää optiokauden käytöstä. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.9.2020 Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön, josta tämä käy ilmi. 

Päätös

Päätän markkinointiviestinnän kilpailutuksen optiokauden (24 kk) käyttöönotosta seuraavasti;

yhteistyötä jatketaan seuraavien puitesopimuskumppanien kanssa:

- Vapa Marketing Oy
- Miltton Oy
- Kuubi Oy
- West Creative Oy
- Oy Kultainen Sherpa Oy
- Staart Oy.

Allekirjoitus

Anna Kyhä-Mantere, matkailu- ja markkinointiyksikön päällikkö, elinvoima- ja ympäristötoimiala, matkailu- ja markkinointiyksikkö

Organisaatiotieto

Talous- ja hallintoyksikkö