§ 5 Rakkauspuiston suunnittelu

Lataa 

PRIDno-2021-2642

Päätöspäivämäärä

22.6.2021

Päätöksen tekijä

Yksikönpäällikkö, matkailu- ja markkinointiyksikkö

Päätöksen peruste

Hankinta koskee Rakkauspuiston suunnittelua Poriin. 

Poria markkinoidaan rakkaustekojen kautta. Olemassolevat rakkausteot on koottu osoitteeseen www.rakastuporiin.fi. Uusimmaksi rakkausteoksi suunnitellaan ns. rakkauspuistoa, jonka on tarkoitus ilmentää porilaisten rakkautta kotikaupunkiaan kohtaan, toimia rakkaustekona porilaisille sekä toimia osana kaupungin markkinointia.

Sitowise Oy on puitesopimuskumppani. Suunnittelun kokonaishinta on 16.040 euroa. Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön 22 §:n mukaan yksikön päällikön hankintavaltuus on 30.000 euroa.

Päätös

Päätän edellä mainituin perustein, että rakkauspuiston suunnittelupalvelu hankitaan Sitowise Oy:ltä.

Allekirjoitus

Anna Kyhä-Mantere, yksikön päällikkö, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, matkailu- ja markkinointiyksikkö

Organisaatiotieto

Talous- ja hallintoyksikkö