§ 1 Yyterin lankonkien rakennesuunnittelu

Lataa 

PRIDno-2021-1282

Päätöspäivämäärä

4.5.2021

Päätöksen tekijä

Yksikönpäällikkö, matkailu- ja markkinointiyksikkö

Päätöksen peruste

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on puitesopimuskumppani. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:ltä saatu tarjous on 3 354,00 € (alv 0 %). Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön 22 §:n mukaan yksikön päällikön hankintavaltuus on 30.000 euroa. 

Päätös

Päätän edellä mainituin perustein, että Yyterin lankonkien rakennesuunnittelu hankitaan FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:ltä.

Allekirjoitus

Anna Kyhä-Mantere, yksikön päällikkö, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, matkailu- ja markkinointiyksikkö

Organisaatiotieto

Matkailu- ja markkinointiyksikkö