§ 2 Yyterin opasteiden hankinta

Lataa 

PRIDno-2021-1221

Päätöspäivämäärä

4.5.2021

Päätöksen tekijä

Yksikönpäällikkö, matkailu- ja markkinointiyksikkö

Päätöksen peruste

Normiopaste Oy on puitesopimuskumppani. Kyseessä on täydentävä tilaus. Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön 22 §:n mukaan yksikön päällikön hankintavaltuus on 30.000 euroa.

Päätös

Päätän edellä mainituin perustein, että Yyterin opasteiden täydennystilaus hankitaan Normiopaste Oy:ltä.

Allekirjoitus

Anna Kyhä-Mantere, yksikön päällikkö, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, matkailu- ja markkinointiyksikkö

Organisaatiotieto

Matkailu- ja markkinointiyksikkö