§ 6 Yyterin uimavalvojan torni, toisen tornin hankinta (option käyttöönotto)

Lataa 

PRIDno-2020-548

Päätöspäivämäärä

22.6.2021

Päätöksen tekijä

Yksikönpäällikkö, matkailu- ja markkinointiyksikkö

Päätöksen peruste

Kyseessä on ollut kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta, ​hankinnan ennakoitu arvo on 30 000 €. Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö julkaistiin Pienhankintapalvelu.fi/Pori –portaalin kautta 30.01.2020. Tarjousaika päättyi 28.02.2020 klo 10.00. Tarjouskilpailun valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus.

Määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat: AL Palvelut Oy ja K.T. Tähtinen Oy. Halvimman tarjouksen antoi K.T. Tähtinen Oy. 

Alkuperäisessä tarjouspyynnössä oli ehto, että tarjoajan tulee sitoutua toimittamaan myöhemmin myös toinen samanlainen torni uimarannalle samaan hintaan kuin ensimmäinen torni. Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön 22 §:n mukaan yksikön päällikön hankintavaltuus on 30.000 euroa.

Päätös

Päätän edellä mainituin perustein, että Yyterin toinen uimavalvojan torni hankitaan K. T. Tähtinen Oy:ltä option mukaisesti.

Allekirjoitus

Anna Kyhä-Mantere, yksikön päällikkö, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, matkailu- ja markkinointiyksikkö

Organisaatiotieto

Talous- ja hallintoyksikkö