Kuulutukset

Menossa olevat kuulutukset

Menneet kuulutukset

  • Peittoonkorven kaatopaikan ympäristöluvan muuttaminen, Pori (23.1.2020 - 2.3.2020)
  • Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, Porin Moottorikerho ry (21.4.2020 - 29.5.2020)
  • Suomen Hyötytuuli Oy:n Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen YVA-ohjelma (29.4.2020 - 29.5.2020)