Hyppää sisältöön
  Vireilletulovaihe (Käynnissä)

Lammin tuulivoimahanketta koskeva osayleiskaava, UUSI kaavaprosessi.

TUNNUS
Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston osayleiskaava
YHTEYSHENKILÖ
Yleiskaavapäällikkö Kirsi-Maria Viljanen
AJANKOHTAISTA
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan.

Porin kaupunginhallitus päätti 17.10.2022 käynnistää A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ja Satawind Oy:n aloitteesta uudelleen Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnan. Aiempi tuulivoimapuistoa koskeva kaavaprosessi kumoutui korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 31.5.2021. 

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa enintään 14 tuulivoimalaa Porin pohjoisosaan Ahlaisten koillispuolelle. Suunnittelualue sijaitsee noin 25 km Porin keskustasta pohjoiseen. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 250 metriä, ja suunnittelualueen pinta-ala noin 10 km2. Osayleiskaava-alueen rajausta tarkennetaan tarvittaessa kaavaprosessin aikana. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana MRL 77 a §:n mukaisena siten, että voimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää yleiskaavan perusteella. 

 


ASIAN KÄSITTELY

  Vireilletulovaihe - 11.1.2023 - Käynnissä

Vireilletulokuulutus

Asiakirjat

Kuulutus vireilletulosta 11.1.2023 (pdf, 37 kt)

Kaava-aineistot

Päätöksenteko yleiskaavan käynnistämisestä