Kuulutukset

Menossa olevat kuulutukset

Menneet kuulutukset

  • KUULUTUS Vireillä olevasta maa-ainesluvasta, Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy (8.9.2020 - 15.10.2020)
  • Vaiheasemakaavan muutosehdotus nähtävänä (2.12.2020 - 7.1.2021)