Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä

Kuulutusaika

26.6.2024 - 31.8.2024

Kuulutus

KIRRINSANTA 66. kaupunginosan kortteleita 1-4, Kolpantietä (osa), Kirrinsannantietä (osa) ja suojaviheralueita koskeva asemakaavan muutos 609 1771.

Asemakaavan muutosehdotus on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa yleisön nähtävänä 27.6. - 30.8.2024 ensisijaisesti kaavoituksen internetsivuilla https://kaavoitus.pori.fi ja Porin yhteisen palvelupisteen sähköisellä ilmoitustaululla (Yrjönkatu 6, Porin Leijona). Mahdolliset kaupunginhallitukselle osoitetut muistutukset on tehtävä kirjallisesti nähtävänäolon aikana: Porin kaavoitusyksikkö, PL 121, 28101 PORI tai Porin yhteinen palvelupiste (Porin Leijona) tai kaavoitus@pori.fi.

 

Porissa 26.6.2024

Porin kaupunginhallitus