Kuulutus yhteysviranomaisen  perustellusta päätelmästä / Pirkanmaan ELY-keskus

Kuulutusaika

6.6.2024 - 5.7.2024

Kuulutus

KUULUTUS YHTEYSVIRANOMAISEN PERUSTELLUSTA PÄÄTELMÄSTÄ 

Yhteysviranomaisen perusteltua päätelmää Konikallion tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta. 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 6.6.2024 antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 23 §:n mukaisen perustellun päätelmän Ilmatar Ikaalinen-Hämeenkyrö Oy:n suunnitteleman Konikallion tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA-selostus)

(dnro PIRELY/243/2022).