Jätemateriaalin hyödyntämistä merialueen täytössä koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Pori

Kuulutusaika

12.6.2024 - 19.7.2024

Kuulutus

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 12.6.-19.7.2024 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.