Kuulutus Porin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten hyväksymisestä

Kuulutusaika

28.5.2024 - 4.7.2024

Kuulutus

KUULUTUS PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN HYVÄKSYMISESTÄ

Kuulutus on julkaistu 28.5.2024. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 4.6.2024.

Asia
Porin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.5.2024 hyväksynyt Porin kaupungin uudet ympäristönsuojelumääräykset. Määräykset tulevat voimaan 1. päivänä kesäkuuta 2024 ja korvaavat 1.1.2021 voimaan tulleet ympäristönsuojelumääräykset.

Nähtävilläpito
Ympäristönsuojelumääräykset ja niiden perustelut pidetään nähtävillä 28.5. – 4.7.2024 Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset sekä Porin Leijonassa Porin kaupungin palvelupisteessä osoitteessa Yrjönkatu 6, Pori. 

Muutoksenhaku 
Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 4.7.2024.

Lisätietojen antaja
Lisätietoja antaa ympäristöinsinööri Riikka Niemenmaa p. 044 701 3351 tai sähköpostitse riikka.niemenmaa@pori.fi (lomalla 5.- 23.6., jolloin lisätietoja antaa johtava ympäristöinsinööri Joni Mustonen p. 044 701 0215 tai sähköpostitse joni.mustonen@pori.fi)