Päätös meluilmoituksesta / Pori Jazz 66 ry

Kuulutusaika

5.7.2024 - 12.8.2024

Kuulutus

Kuulutus on julkaistu 5.7.2024

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 12.7.2024.                            
Päätöksen antopäivä 5.7.2024    
Ympäristöinsinööri 27 §                    
Dnro: PRIDno-2024-2206

Ilmoituksen tekijä
Pori Jazz 66 ry
             
Asia 
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta.

Nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 5.7.-12.8.2024 Porin kaupungin internetsivuilla http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Lisäksi lupapäätös on nähtävillä Porin Leijonassa Porin kaupungin asiakaspalvelupisteessä Yrjönkatu 6.
 
Muutoksenhaku 
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 12.8.2024.
      
Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristöinsinööri Riikka Niemenmaa, puh. 044 701 3351 tai sähköpostitse riikka.niemenmaa@pori.fi