Päätös meluilmoituksesta / Porispere Oy

Kuulutusaika

27.6.2024 - 5.8.2024

Kuulutus

Kuulutus on julkaistu 27.6.2024

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 4.7.2024.                            
Päätöksen antopäivä 27.6.2024    
Ympäristöinsinööri 24 §                    
Dnro: PRIDno-2024-2130

Ilmoituksen tekijä
Porispere Oy
             
Asia 
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta.

Nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 27.6.-5.8.2024 Porin kaupungin internetsivuilla http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Lisäksi lupapäätös on nähtävillä Porin Leijonassa Porin kaupungin asiakaspalvelupisteessä Yrjönkatu 6.
 
Muutoksenhaku 
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 5.8.2024.
      
Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristöinsinööri Riikka Niemenmaa, puh. 044 701 3351 tai sähköpostitse riikka.niemenmaa@pori.fi