Päätös meluilmoituksesta / Rakennepurku M&K Oy

Kuulutusaika

3.6.2024 - 10.7.2024

Kuulutus

KUULUTUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ                            
                    
Kuulutus on julkaistu 3.6.2024

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 10.6.2024.
                     
Päätöksen antopäivä 3.6.2024
       
Ympäristöinsinööri 19 §                    
PRIDno-2024-2158  

Ilmoituksen tekijä
Rakennepurku M&K Oy
            
Asia 
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta

Nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 3.6.-10.7.2024 Porin kaupungin internetsivuilla http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Lisäksi lupapäätös on nähtävillä Porin Leijonassa Porin kaupungin asiakaspalvelupisteessä Yrjönkatu 6.
 
Muutoksenhaku 
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 10.7.2024. 

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristöinsinööri Riikka Niemenmaa, puh. 044 701 3351 tai sähköpostitse riikka.niemenmaa@pori.fi (lomalla 5.-23.6.)