Ympäristönsuojelulain 197 §:n 2 momentin mukainen ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 981/2024 9.7.2024

Kuulutusaika

9.7.2024 - 15.8.2024

Kuulutus

Asia: Valitus ympäristölupa-asiassa ja käsittelymaksua koskevassa asiassa

Päätös, josta on valitettu:

Porin kaupungin ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö 17.4.2023 
(17.4.2023 § 12) 

Ratkaisu:

Hallinto-oikeus kumoaa ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikön päätöksen. 
Hallinto-oikeus hylkää valituksen käsittelymaksun osalta.