Jätehuoltojaosto, kokous 20.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Jätehuoltojaoston seuraava kokous

PRIDno-2022-1416

Valmistelija

  • Heidi Suominen, heidi.suominen@pori.fi

Perustelut

Jätehuoltojaoston kokousaikataulusta syyskaudella 2022 on sovittu jaoston puheenjohtajan ja esittelijän johdolla alustava kokousaikataulu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Jätehuoltojaosto päättää kokoontua syyskaudella 2022 seuraavasti:

  • keskiviikkona 23.11​​​.2022 klo 15.00.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: 

    
Jätehuoltojaosto päättää kokoontua syyskaudella 2022 seuraavasti:

  • keskiviikkona 7.12​​.2022 klo 16.00.

Poikkeuksista sovitaan erikseen.

Tiedoksi

Hallintopalvelut (LUMU-tiimi, Aapeli-tuki/käyttäjähallinta, PoriListat)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.