Jätehuoltojaosto, kokous 20.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Jätehuoltomääräysten luonnoksen esittely jätehuoltojaostolle

PRIDno-2022-4799

Valmistelija

  • Pauliina Hakala, vs. jätehuollon suunnittelija, pauliina.hakala@pori.fi

Perustelut

Porin seudun jätehuoltoviranomainen on valmistellut alueellisten jätehuoltomääräysten päivitystä. Nykyiset määräykset ovat olleet voimassa 1.1.2019 lähtien. Jätehuoltomääräykset koskevat Porin jätehuoltojaoston toimialueen kuntia, jotka ovat Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila. Määräysten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Kunnalle kuuluvista jätehuollon tehtävistä säädetään jätelaissa (646/2011) ja jäteasetuksessa (978/2021). Jätehuoltomääräysten uudistaminen on tarpeen vuonna 2021 uudistuneen jätelainsäädännön tavoitteiden ja annettujen erilliskeräysvelvoitteiden jalkauttamiseksi toimialueelle. Jätehuoltomääräyksiä on valmisteltu yhteistyössä toimialueen kuntien ympäristönsuojelu- ja terveysvalvontaviranomaisten kanssa. Valmistelussa on hyödynnetty Kuntaliiton keväällä 2022 julkaisemaa opasta jätehuoltomääräysten laatimiseksi (https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2151-jatehuoltomaaraysten-laatiminen).

Vs. jätehuollon suunnittelija esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Jätehuoltojaosto päättää merkitä saamansa esittelyn tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.