Jätehuoltojaosto, kokous 20.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Jätehuoltoviranomaisen talousraportti tammi-heinäkuu 2022

PRIDno-2022-1512

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Jätehuollon kustannukset katetaan tekniseltä toimialalta siirrettävillä ekomaksutuloilla. Tekninen toimiala kerää ekomaksutuotot kuntalaisilta ja tilittää niistä sovitun osuuden elinvoima- ja ympäristötoimialalle kahdessa erässä. Toinen tilitys tapahtuu toteutuneiden kustannusten mukaisesti vuoden vaihteessa. Jätehuoltoviranomaisen toimintakate tulee siten olemaan 0 euroa. Ekomaksutuottoihin on normaalisti vuosittain budjetoitu 221 000 euroa, mutta tänä vuonna henkilöstön tilapäisen supistumisen myötä vuosibudjetti on 108 000 euroa.

Toiminnan kustannukset ovat olleet erittäin maltillisia alkuvuoden aikana. Kustannuksia on tähän mennessä aiheutunut lähinnä henkilöstökuluista.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Jätehuoltojaosto päättää merkitä talousraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan jätehuoltoyksikkö ei ole voinut vielä laskutusjärjestelmämuutoksista johtuen laskuttaa vuoden 2022 ekomaksuja ollenkaan. Tämä näkyy jätehuoltoviranomaisen kustannuspaikalla ekamaksutuottojen viivästymisenä, sillä jätehuoltoyksikköön ei ole vielä tuloutunut ekomaksuja, joita voitaisiin siirtää jätehuoltoviranomaiselle. Yleensä siis kesäkuussa tehty tulojen siirto tehdäänkin nyt elo-syyskuussa. 

Toimintakulut ovat palvelujen ostoissa samalla tasolla kuin viime vuonna. Henkilöstökulut ovat puolta pienemmät kuin viime vuonna vastaavaan aikaan johtuen henkilöstön tilapäisestä supistumisesta. Tilapäinen henkilöstöresurssivajaus johtuu yhden henkilötyövuoden siirtämisestä väliaikaisesti projektiluontoiseen työhön jätehuoltoyksikköön johtuen jätelainsäädännön muutoksista ja jätehuollon yhtiöittämisprojektista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Jätehuoltojaosto päättää merkitä talousraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.