Jätehuoltojaosto, kokous 20.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sini Solala ja Pekka Hatanpää (varalla Tarja Lukkarinen).

Pöytäkirja tarkastetaan 22.9.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sini Solala ja Pekka Hatanpää (varalla Tarja Lukkarinen).

Pöytäkirja tarkastetaan 22.9.2022.
 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.