Jätehuoltojaosto, kokous 30.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Jätehuoltojaosto

PRIDno-2021-3129

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Hallintosäännön 10 §:n mukaan elinvoima- ja ympäristölautakunnalla on jätehuoltojaosto, jonka lautakunta asettaa toimikaudekseen. Jätehuoltojaostossa on 10 jäsentä, joista Porin kaupunki valitsee 5.

Hallintosäännön 10 §:ssä on edelleen todettu, että jaoston jäsenenä voi toimia myös toimielimen varajäsen ja että elinvoima- ja ympäristölautakunnan jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä.

Kuntalain 51 §:ssä tarkoitettujen yhteisten toimielinten porilaiset jäsenet valitsee kaupunginvaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että kaupunginvaltuusto valitsee valtuustokaudeksi 2021–2025 jätehuoltojaoston porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa heti kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 9.8.2021.

Asian esittely ja käsittely ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto valitsee valtuustokaudeksi 2021–2025 jätehuoltojaoston porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi valtuustokaudeksi 2021–2025 jätehuoltojaoston porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsi jäsenistä yhden puheenjohtajaksi.

Jäsen                                                                             Varajäsen

Puheenjohtaja Jaakko Jäntti, VAS                                 Timo Salsoila, VAS

Matti Viitala, SDP                                                            Jarno Huttunen, SDP

Karoliina Tala, KOK                                                         Johanna Siitari, KOK

Sini Solala, VIHR                                                             Maaret Tuomola, VIHR

Pekka Hatanpää, KESK.                                                  Jaakko Laaksila, KESK

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki, Harjavallan kaupunki, Kokemäen kaupunki, Ulvilan kaupunki, Eurajoen kunta, Merikarvian kunta, Nakkilan kunta ja Siikaisten kunta ovat tehneet yhteistoimintasopimuksen jätehuollon viranomaistehtävien järjestämisestä. Sopimuksen mukaan sopijakunnat hoitavat sopimuksen mukaisia tehtäviä siten, että Porin kaupunki (vastuukunta) on perustanut ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan (nyk. elinvoima- ja ympäristölautakunnan) alaisen jätehuoltojaoston.

Hallintosäännön 10 §:n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen. Valtuusto voi päättää, että elinvoima- ja ympäristölautakunnan jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä.

Voimassa olevan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristölautakunta asettaa jaoston toimikaudekseen sopijakuntien valtuustojen nimeämistä jäsenistä. Lautakunnassa on 10 jäsentä ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Sopijakunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä siten, että Porin kaupunginvaltuusto nimeää viisi jäsentä sekä kullekin varajäsenen ja muut sopijakunnat nimeävät keskenään sopimallaan tavalla viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Harjavalta ja Nakkila sekä Merikarvia ja Siikainen muodostavat jäsen-varajäsen-parit, joiden edustajien paikat vaihtuvat keskenään 1.6.2023. Eurajoen kunnanvaltuusto on nimennyt jäsenensä jaoston toimikauden ensimmäiseksi kahdeksi vuodeksi eli ajaksi 1.8.2021-31.5.2023. Eurajoen osalta jaoston asettamispäätöstä tulee siten myöhemmin täydentää aikavälin 1.6.2023-31.5.2025 osalta.

Porin kaupunginvaltuusto nimeää yhden edustajistaan jaoston puheenjohtajaksi. Elinvoima- ja ympäristölautakunta nimeää muiden kuntien edustajista näiden sopimalla tavalla varapuheenjohtajan. Sopijakunnat ovat esittäneet, että ympäristöterveysjaoston varapuheenjohtajaksi valittaisiin Harri Saarenmaa Ulvilasta.

Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 20.9.2021 (§ 187) valtuustokaudeksi 2021-2025 jätehuoltojaoston porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsi jäsenistä yhden puheenjohtajaksi.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.8.2021 (§ 564) valinnut jätehuoltojaostoon kaupunginhallituksen edustajaksi Tapio Furuholmin.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta asettaa jätehuoltojaoston valtuustokaudeksi 2021-2025 seuraavasti:

1.8.2021-31.5.2023

 
Jäsen Varajäsen
Pori  
Jaakko Jäntti, VAS, puheenjohtaja Timo Salsoila, VAS
Matti Viitala, SDP Jarno Huttunen, SDP
Karoliina Tala, KOK Johanna Siitari, KOK
Sini Solala, VIHR Maaret Tuomola, VIHR
Pekka Hatanpää, KESK Jaakko Laaksila, KESK
Eurajoki  
Tarja Lukkarinen, SDP Reino Niemi, KD
Harjavalta Nakkila
Kaj-Mikko Mäntynen, SDP Silja-Riitta Suonpää, SDP
Kokemäki  
Pasi Rännäli, PS Paavo Toikka, KD
Merikarvia Siikainen
Anna-Kaisa Jaakkola, KESK Marika Rantala, PS
Ulvila  
Harri Saarenmaa, SDP, varapuheenjohtaja Santtu Naukkarinen, VAS

 

1.6.2023-31.5.2025

 
Jäsen Varajäsen
Pori  
Jaakko Jäntti, VAS, puheenjohtaja Timo Salsoila, VAS
Matti Viitala, SDP Jarno Huttunen, SDP
Karoliina Tala, KOK Johanna Siitari, KOK
Sini Solala, VIHR Maaret Tuomola, VIHR
Pekka Hatanpää, KESK Jaakko Laaksila, KESK
Eurajoki  
valitaan myöhemmin valitaan myöhemmin
Nakkila Harjavalta
Silja-Riitta Suonpää, SDP Kaj-Mikko Mäntynen, SDP
Kokemäki  
Pasi Rännäli, PS Paavo Toikka, KD
Siikainen Merikarvia
Marika Rantala, PS Anna-Kaisa Jaakkola, KESK
Ulvila  
Harri Saarenmaa, SDP, varapuheenjohtaja Santtu Naukkarinen, VAS

 

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

Valmistelija

  • Pauliina Hakala, vs. jätehuollon suunnittelija, pauliina.hakala@pori.fi

Perustelut

Elinvoima- ja ympäristölautakunta käsitteli asian kokouksessaan 22.12.2021 § 248.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa. 

Elinvoima- ja ympäristölautakunta asetti jätehuoltojaoston valtuustokaudeksi 2021-2025 seuraavasti:

Jäsen 1.8.2021-31.5.2023 Varajäsen
Pori  

Jaakko Jäntti, VAS, puheenjohtaja

Timo Salsoila, VAS

Matti Viitala, SDP

Jarno Huttunen, SDP

Karoliina Tala, KOK

Johanna Siitari, KOK

Sini Solala, VIHR

Maaret Tuomola, VIHR

Pekka Hatanpää, KESK

Jaakko Laaksila, KESK

Eurajoki  
Tarja Lukkarinen, SDP Reino Niemi, KD
Harjavalta Nakkila
Kaj-Mikko Mäntynen, SDP Silja-Riitta Suonpää, SDP
Kokemäki  
Pasi Rännäli, PS Paavo Toikka, KD
Merikarvia Siikainen
Anna-Kaisa Jaakkola, KESK Marika Rantala, PS
Ulvila  
Harri Saarenmaa, SDP, varapuheenjohtaja Santtu Naukkarinen, VAS

 

Jäsen 1.6.2023-31.5.2025  Varajäsen
Pori  
Jaakko Jäntti, VAS, puheenjohtaja Timo Salsoila, VAS
Matti Viitala, SDP Jarno Huttunen, SDP
Karoliina Tala, KOK Johanna Siitari, KOK
Sini Solala, VIHR Maaret Tuomola, VIHR
Pekka Hatanpää, KESK Jaakko Laaksila, KESK
Eurajoki  
valitaan myöhemmin valitaan myöhemmin
Nakkila Harjavalta
Silja-Riitta Suonpää, SDP Kaj-Mikko Mäntynen, SDP
Kokemäki  
Pasi Rännäli, PS Paavo Toikka, KD
Siikainen Merikarvia
Marika Rantala, PS Anna-Kaisa Jaakkola, KESK
Ulvila  
Harri Saarenmaa, SDP, varapuheenjohtaja Santtu Naukkarinen, VAS

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Jätehuoltojaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.