Jätehuoltojaosto, kokous 7.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Jätehuoltoviranomaisen talousraportti tammi-lokakuu 2022

PRIDno-2022-1512

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Jätehuollon kustannukset katetaan tekniseltä toimialalta siirrettävillä ekomaksutuloilla. Tekninen toimiala kerää ekomaksutuotot kuntalaisilta ja tilittää niistä sovitun osuuden elinvoima- ja ympäristötoimialalle kahdessa erässä. Toinen tilitys tapahtuu toteutuneiden kustannusten mukaisesti vuoden vaihteessa. Jätehuoltoviranomaisen toimintakate tulee siten olemaan 0 euroa. Ekomaksutuottoihin on normaalisti vuosittain budjetoitu 221 000 euroa, mutta tänä vuonna henkilöstön tilapäisen supistumisen myötä vuosibudjetti on 108 000 euroa.

Toiminnan kustannukset ovat olleet erittäin maltillisia alkuvuoden aikana. Kustannuksia on tähän mennessä aiheutunut lähinnä henkilöstökuluista.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Jätehuoltojaosto päättää merkitä talousraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan jätehuoltoyksikkö ei ole voinut vielä laskutusjärjestelmämuutoksista johtuen laskuttaa vuoden 2022 ekomaksuja ollenkaan. Tämä näkyy jätehuoltoviranomaisen kustannuspaikalla ekamaksutuottojen viivästymisenä, sillä jätehuoltoyksikköön ei ole vielä tuloutunut ekomaksuja, joita voitaisiin siirtää jätehuoltoviranomaiselle. Yleensä siis kesäkuussa tehty tulojen siirto tehdäänkin nyt elo-syyskuussa. 

Toimintakulut ovat palvelujen ostoissa samalla tasolla kuin viime vuonna. Henkilöstökulut ovat puolta pienemmät kuin viime vuonna vastaavaan aikaan johtuen henkilöstön tilapäisestä supistumisesta. Tilapäinen henkilöstöresurssivajaus johtuu yhden henkilötyövuoden siirtämisestä väliaikaisesti projektiluontoiseen työhön jätehuoltoyksikköön johtuen jätelainsäädännön muutoksista ja jätehuollon yhtiöittämisprojektista.

Ehdotus

Esittelijä

Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Jätehuoltojaosto päättää merkitä talousraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan jätehuoltoyksiköstä tuloutetaan ekomaksutuotot kerralla joulukuussa tilinpäätökseen. Tästä syystä jätehuoltoviranomaisen kustannuspaikalla ei näy vielä ekomaksutuottoja tälle vuodelle. 

Toimintakuluissa tullaan jäämään budjetoidusta palveluiden osalta. Henkilöstökulut ovat puolta pienemmät kuin viime vuonna vastaavaan aikaan johtuen henkilöstön tilapäisestä supistumisesta. Tilapäinen henkilöstöresurssivajaus johtuu yhden henkilötyövuoden siirtämisestä väliaikaisesti projektiluontoiseen työhön jätehuoltoyksikköön johtuen jätelainsäädännön muutoksista ja jätehuollon yhtiöittämisprojektista. 

Palvelujen ostoissa on ilmoituskuluja. Lehdissä on ollut kuulutuksia jätetaksasta sekä jätehuoltomääräyksistä. Loppuvuodesta tullee vielä lisää lehti-ilmoituksia. Kompostointirekisteri on nyt toistaiseksi kuluton, kun rekisteröinnissä otetaan oma sähköinen lomake käyttöön Vitec Vingo-järjestelmän sijaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Jätehuoltojaosto päättää merkitä talousraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Sini Solala saapui kokoukseen klo 16.05.

Tiedoksi

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.