Jätehuoltojaosto, kokous 7.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Jaosto päätti myöntää muutoshankkeen projektipäällikkö Tarja Räikköselle ja jätehuollon yhtiöittämisen projektipäällikkö Tiina M. Toivoselle puhe- ja läsnäolo-oikeuden kokoukseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.