Jätehuoltojaosto, kokous 7.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tarja Lukkarinen ja Pasi Rännäli (varalla Karoliina Tala).

Pöytäkirja tarkastetaan 9.12.2022

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Lukkarinen ja Karoliina Tala.

Pöytäkirja tarkastetaan 9.12.2022


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.