Jätehuoltojaosto, kokous 7.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Yhteistoimintasopimus jätehuollon viranomaistehtävien järjestämisestä

PRIDno-2022-6487

Valmistelija

  • Pauliina Hakala, vs. jätehuollon suunnittelija, pauliina.hakala@pori.fi
  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Jätehuoltoyhteistyössä olevat kunnat Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Ulvila ja Siikainen ovat perustamassa yhteistä kunnallista jätehuoltoyhtiötä keväällä 2023. Yhtiön osakkaana olevat kunnat siirtävät yhtiön tehtäväksi jätelain mukaiset tehtävänsä, joista Porin kaupunki huolehtii tällä hetkellä sopimusperusteisesti muiden paitsi Pomarkun kunnan puolesta. Nykyinen jätehuollon viranomaistoimintaa koskeva yhteistoimintasopimus tulee muuttaa vastaamaan muuttunutta kuntakokoonpanoa, sillä Eurajoen kunta jää pois yhteistyöstä ja Pomarkun kunta liittyy siihen. Samalla muutetaan jätehuoltojaoston kokoonpanoa koskevaa kohtaa sopimuksessa yhtiöittämistä koskevissa neuvotteluissa kuntien sopimalla tavalla. Jatkossa Porin kaupungilla on jaostossa neljä paikkaa, Ulvilalla kaksi ja muilla kunnilla yksi kullakin. Muodostettavassa jaostossa on siten 12 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Porin seudun jätehuoltojaoston toimikausi on vaalikausi. Toimielimen ensimmäinen toimikausi alkaa poikkeuksellisesti kesken vaalikauden ja jatkuu sen loppuun asti. Jatkossa jaoston henkilövalinnat tehdään vaalikausittain. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Jaosto päättää esittää elinvoima- ja ympäristölautakunnalle, että se esittää ehdotuksen mukaisen jätehuollon viranomaissopimuksen solmimista Porin ja yhteistyökuntien kaupunginvaltuustoille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa. 

Kokouskäsittely

Keskustelun edetessä esittelijä päätti lisätä päätösehdotukselle, että pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.