Joukkoliikennejaosto, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Kymmenen matkan sarjalipun myynnin ja käytön päättäminen

PRIDno-2019-2429

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikennejaosto päätti kokouksessaan 11.6.2019 § 11 aloittaa lipputuotevalikoiman uudistamisen paikallisliikenteessä, ja jaosto hyväksyi uudet lipputuotteet ja niiden käyttöehdot 5.11.2019 § 22. Sittemmin lipputuotevalikoiman käyttöönottoa päätettiin siirtää 9.6.2020 § 17, koska joukkoliikenteen järjestämistavassa siirrytään käyttöoikeussopimuksista hankintasopimuksiin 7.6.2021 alkaen.  On perusteltua aloittaa uusilla lipputuotteilla ja käyttöehdoilla samanaikaisesti uuden liikennöintisopimuksen kanssa. Joukkoliikennejaosto päätti 9.2.2021 § 4 käyttää hankintasopimuksen mukaisessa liikenteessä Porin Linjat Oy:n lippu- ja maksujärjestelmää, mikä osaltaan vaikuttaa lipputuotevalikoimaan suunnitteluun. Lipputuotevalikoiman uudistukseen liittyvä päätöksenteko löytyy asian käsittelyhistoriasta.

Hyväksytty lipputuotevalikoima suunniteltiin käyttöoikeussopimuksen mukaista liikennettä varten. Koska joukkoliikenteessä siirrytään hankintasopimukseen, on lipputuotevalikoimaan lisättävä käteisen käyttöä vähentävä ja epäsäännöllisiä matkustajia palveleva sarjalipputuote. Ehdotuksena on, että käyttöön valitaan kymmenen matkan sarjalippu ns. kymppikortti, joka on jo pitkään ollut yksi käytetyimmistä Porin Linjat Oy:n lipputuotteista.

Ennen käyttöoikeussopimuksen päättymistä 6.6.2021 ostetut Porin Linjat Oy:n lipputuotteet hyväksytään linja-autoissa niiden voimassaolon päättymiseen saakka. Tämä on matkustajan edun mukaista, vaikka se viivästyttääkin lipputuotevalikoiman uudistumista ja uusien lipputuotteiden perusteella tehtäviä arviointeja lipputulokertymistä lipputuotteittain.

Joukkoliikenteen hankintoihin käytettävien määrärahojen riittämättömyyden takia liikennöintiaikaa on vähennetty tulevaa hankintasopimusta varten suunnitellulla linjastolla. Matkustuksen odotetaan edelleen säilyvän noin 60% tasolla suhteessa vuoden 2019 matkustukseen. Lipputulo-odokset ovat siten merkittävästi pienemmät kuin lipputuotevalikoiman päätöksentekohetkellä. Lipputuotteiden asiakashintojen korottaminen ei todennäköisesti parantaisi viranomaisen tuloja, eikä lisäisi joukkoliikenteen houkuttelevuutta, koska pääsyy heikkoihin lipputuloihin on Covid-19 -tautitilanteen aiheuttama liikkumisen väheneminen. 

Joukkoliikennejaosto käsittelee erillisenä päätösasiana Citylinjan yhden euron kertalipun käyttöehtoja ja maksuvyöhykkeen laajutta, jotta voidaan arvioida lipputuotteen käyttöalueen ja hinnoittelun tarkoituksenmukaisuutta joukkoliikenteen vetovoimaa lisäävänä tekijänä. Valmistelu asiassa jatkuu, kunhan joukkoliikennejaosto on hyväksynyt linjastosuunnitelman kantakaupungin reittien osalta. Linjastosuunnitelmassa esitetään Citylinjan korvaamista Puuvilla-Satasairaala-Paratiisinmäki -linjalla, joka liikennöidään samalla midibussikalustolla Porttaalitunnelin läpi kuin Citylinja. Reittimuutoksen takia yhtenä vaihtoehtona on pohdittava urheilukeskuksen alueen lisäämistä yhden euron maksuvyöhykkeeseen. 

Suomen Paikallisliikenneliitto ry on tilannut alkuvuodesta 2021 valmistuneen selvityksen joukkoliikenteen alennusryhmien perusteista ja vaikutuksista Ramboll Oy:ltä. Selvityksessä pohditaan lipputuotteiden käyttöehtoja ja kohderyhmiä, sekä erilaisten alennuslippujen vaikuttavuutta esimerkiksi vähätuloisten tai nuorten liikkumismahdollisuuksien edistämiseksi. Selvityksen tavoitteena on ollut tuottaa tietoa alennuksiin kohdistuviin toiveisiin ja aloitteisiin vastaamisessa.

Aiemmin joukkoliikennejaostossa esitettyjä lipputuotteiden käyttöehtoja on peilattu tuoreen selvityksen havaintoihin. Suosituksissa korostuvat seuraavat joukkoliikennejaoston harkintaan nostettavat huomiot: 

  • Nuorisolippu 17–25-vuotiaille, hinta noin 70–75 % aikuisten lipun hinnasta: opiskelijalipun käyttäjät ovat pääsääntöisesti alle 26-vuotiaita, joten nuorisolippu 17–25-vuotiaille kattaisi merkittävältä osin nykyisten opiskelijalippujen käyttäjien tarpeet
  • Ruuhka-aikojen ulkopuolisen ajan lipun hinta noin 50–75 % normaalihinnasta ilman ikärajoja: tärkeimpänä perusteluna pyrkimys lisätä matkoja vähäisen kysynnän aikana ja tilanne on yhdenvertainen eri matkustajien välillä (ruuhkautuminen on haaste erityisesti suurissa kaupungeissa)
  • Pienituloisten matkojen tukeminen on vaikuttavampaa ohjata sosiaalitoimen kautta: joukkoliikenneviranomaisella on toimivalta päättää lippujen hinnoista ja alennusperusteista, sillä ei ole toimivaltaa eikä taitoakaan tarkistaa asiakkaan taloudellista tai terveydellistä tilaa, jos sellaiset ovat tuen perusteena 

Edellä mainituista huomioista erityisesti opiskelijakausilipun korvaaminen 17-25 -vuotiaiden nuorisokausilipulla on mielenkiintoinen suositus. Mikäli oikeutta opiskelijahintaiseen kausilippuun ei tarvitsisi todentaa opinto-oikeuden todentavalla todistuksella, vaan lipunostajan iän luotettava todentaminen henkilötodistuksesta riittäisi, tällä olisi lipunmyynnin sujuvuuden kannalta merkitystä.

Suositus ruuhka-ajan alennuslipusta on hyvä jättää myöhempään pohdintaan, mikäli klo 10-13 välillä ja klo 17 jälkeen linja-autoissa on vähän matkustajia verrattuna aamun ja iltapäivän ruuhkatunteihin. Pienituloisten liikkumisen tukemiseksi on pidettävä kiinni jo toimivista yhteistyömuodoista, jotta esimerkiksi perusturva voi helposti hankkia lipputuotteita asiakkailleen osana harkinnanvaraista toimeentulotukea tai ennaltaehkäisevää perhetyötä.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää Pori-Ulvila -paikallisliikenteen hankintasopimuksen mukaisessa liikennöinnissä käyvät lipputuotteet, käyttöehdot ja asiakashinnat (sis. alv 10%) 7.6.2021 alkaen:

Kertalippu

aikuinen, 17-vuotiaat ja sitä vanhemmat 3,50 €
nuoriso, 8-16 -vuotiaat 2,00 €
lapsi, 0-7 -vuotiaat 0,00 €
lastenvaunujen tai -rattaiden työntäjä 0,00 €

Kertalippu oikeuttaa yhden matkustajan yhteen matkaan paikallisliikenteen linja-autossa. Kertalipun hinta on sama matkan pituudesta tai vuorokaudenajasta riippumatta. Aikuisen ja nuorison kertalipulla on vaihto-oikeus toiseen linja-autoon siten, että matkustusaikaa on yhteensä 60 minuuttia.

Pientä lasta vaunuissa tai rattaissa mukanaan kuljettava henkilö on oikeutettu maksuttomaan matkaan.

Aikalippu

5 h 5,00 €
24 h 8,00 €

Aikalippu oikeuttaa yhden matkustajan rajattomaan matkustukseen linja-autoissa aikarajan sisällä, vuorokaudenajasta riippumatta. Aikalipulla saa vaihtaa linja-autosta toiseen ja matkustaa, kunnes aikalipun voimassaoloaika päättyy.

Sarjalippu

10 matkaa 25,00 €

Sarjalippu sisältää kymmenen matkaa. Yhdellä sarjalipulla voi matkustaa samanaikaisesti useampi henkilö, mutta jokainen matkustaja leimaa sarjalipun rahastuslaitteelle erikseen kyytiin noustessa. Sarjalipun hinta on sama matkan pituudesta tai vuorokaudenajasta riippumatta. Sarjalipulla on vaihto-oikeus toiseen linja-autoon siten, että matkustusaikaa on yhteensä 120 minuuttia. Sarjalippu on voimassa 90 päivää ensimmäisestä leimauksesta.

Kausilippu

aikuinen, 17-vuotiaat ja sitä vanhemmat haltijakohtainen 55,00 €
opiskelija, tutkintoon tähtäävän opinto-oikeuden osoittavalla todistuksella henkilökohtainen 42,00 €
nuoriso, 8-16 -vuotiaat haltijakohtainen 30,00 €

Kausilipulla on rajaton matkustusoikeus linja-autoissa 30 päivän ajan, vuorokaudenajasta riippumatta. Aikuisille ja nuorisolle myytävä kausilippu on haltijakohtainen. Opiskelijakausilippu on henkilökohtainen.

Kaikki matkat merkitään rahastuslaitteille tilastointia varten.

Tämä päätös korvaa aiemmat päätökset joukkoliikenteen lipputuotteista, käyttöehdoista, asiakashinnoista ja lippuihin sisältyneistä viranomaisen maksamista korvauksista 7.6.2021 alkaen. Ennen käyttöoikeussopimuksen päättymistä 6.6.2021 ostetut Porin Linjat Oy:n lipputuotteet hyväksytään niiden voimassaoloajan päättymiseen saakka.

Päätös

Joukkoliikennejaosto päättää Pori-Ulvila -paikallisliikenteen hankintasopimuksen mukaisessa liikennöinnissä käyvät lipputuotteet, käyttöehdot ja asiakashinnat (sis. alv 10%) 7.6.2021 alkaen:

Kertalippu

nuoret aikuiset ja aikuiset, 17-vuotiaat ja sitä vanhemmat 3,50 €
nuoriso, 8-16 -vuotiaat 2,00 €
lapsi, 0-7 -vuotiaat 0,00 €
lastenvaunujen tai -rattaiden työntäjä 0,00 €

Kertalippu oikeuttaa yhden matkustajan yhteen matkaan paikallisliikenteen linja-autossa. Kertalipun hinta on sama matkan pituudesta tai vuorokaudenajasta riippumatta. Aikuisen ja nuorison kertalipulla on vaihto-oikeus toiseen linja-autoon siten, että matkustusaikaa on yhteensä 60 minuuttia.

Pientä lasta vaunuissa tai rattaissa mukanaan kuljettava henkilö on oikeutettu maksuttomaan matkaan.

Aikalippu

5 h 5,00 €
24 h 8,00 €

Aikalippu oikeuttaa yhden matkustajan rajattomaan matkustukseen linja-autoissa aikarajan sisällä, vuorokaudenajasta riippumatta. Aikalipulla saa vaihtaa linja-autosta toiseen ja matkustaa, kunnes aikalipun voimassaoloaika päättyy.

Sarjalippu

10 matkaa 25,00 €

Sarjalippu sisältää kymmenen matkaa. Yhdellä sarjalipulla voi matkustaa samanaikaisesti useampi henkilö, mutta jokainen matkustaja leimaa sarjalipun rahastuslaitteelle erikseen kyytiin noustessa. Sarjalipun hinta on sama matkan pituudesta tai vuorokaudenajasta riippumatta. Sarjalipulla on vaihto-oikeus toiseen linja-autoon siten, että matkustusaikaa on yhteensä 120 minuuttia. Sarjalippu on voimassa 90 päivää ensimmäisestä leimauksesta.

Kausilippu

aikuinen, 26-vuotiaat ja sitä vanhemmat haltijakohtainen 55,00 €
nuoret aikuiset, 17-25-vuotiaat haltijakohtainen 42,00 €
nuoriso, 8-16 -vuotiaat haltijakohtainen 30,00 €

Kausilipulla on rajaton matkustusoikeus linja-autoissa 30 päivän ajan, vuorokaudenajasta riippumatta. Kausilippu ovat haltijakohtaisia. 

Kaikki matkat merkitään rahastuslaitteille tilastointia varten.

Tämä päätös korvaa aiemmat päätökset joukkoliikenteen lipputuotteista, käyttöehdoista, asiakashinnoista ja lippuihin sisältyneistä viranomaisen maksamista korvauksista 7.6.2021 alkaen. Ennen käyttöoikeussopimuksen päättymistä 6.6.2021 ostetut Porin Linjat Oy:n lipputuotteet hyväksytään niiden voimassaoloajan päättymiseen saakka.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Mari Kaunistola poistui kokouksesta asian esittelyn aikana klo 15.58. 

Keskustelun kuluessa joukkoliikennejaosto muutti yksimielisesti päätösehdotusta nuorten aikuisten lipputuotteen osalta. 

Valmistelija

  • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikennejaoston on päättänyt kokouksessaan 18.10.2022 § 45 valita TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n Waltti-järjestelmän Porin toimivaltaisen viranomaisen lippu- ja maksujärjestelmäksi, minkä seurauksena Waltti-järjestelmän käyttöönoton toteutussuunnittelu on alkanut. Joukkoliikennejaosto evästi kokouksessaan 15.11.2022 § 56 suunnittelijoita epäsäännölliseen mutta toistuvaan matkustukseen sopivasta lipputuotteesta ja sen käyttöehdoista. Joukkoliikennejaosto kävi keskustelua nykyisen kymmenen matkan sarjalipun käytön jatkamisesta, Waltti-järjestelmää käyttävissä kaupungeissa käytössä olevan arvolipun lisäämisestä kymmenen matkan sarjalipun rinnalle ja kymmenen matkan sarjalipun korvaamisesta arvolipulla. Joukkoliikennejaosto evästi valmistelemaan päätösesityksen pelkän arvolipun käyttöönottamisesta. Päätösesityksen seurauksena joukkoliikennejaostolle on valmisteltu myös päätös kymmenen matkan sarjalipun myynnin ja käytön päättämisestä kevään ja kesän 2023 kuluessa. Joukkoliikennejaostossa 4.5.2021 § 34 päätetty Sopimus lippu- ja maksujärjestelmästä, myyntikanavista ja neuvonta- ja tiedotuspalveluista Porin tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen hankkimassa avoimessa joukkoliikenteessä 7.6.2021 alkaen päättyy 4.6.2023. Kahden päällekkäisen lippu- ja maksujärjestelmän ylläpito ei ole kustannustehokasta,

Joukkoliikennejaosto on kokouksessaan 9.3.2021 § 15 päättänyt kymmenen matkan sarjalipun asiakashinnan 25,00 € (sis alv. 10 %) ja käyttöehdot. Yhdellä sarjalipulla voi matkustaa samanaikaisesti useampi henkilö, mutta jokainen matkustaja leimaa sarjalipun rahastuslaitteelle erikseen kyytiin noustessa. Sarjalipun hinta on sama matkan pituudesta tai vuorokaudenajasta riippumatta. Sarjalipulla on vaihto-oikeus toiseen linja-autoon siten, että matkustusaikaa on yhteensä 120 minuuttia. Sarjalippu on voimassa 90 päivää ensimmäisestä leimauksesta.

Kymmenen matkan sarjalippua myydään matkakortille sekä verkkopalvelussa että kioskeissa ladattavana tuotteena ja mobiilisovelluksessa. Uusien kymmenen matkan lippujen myyminen on lopetettava kohtuullisessa ajassa ennen nykyisen lippu- ja maksujärjestelmän käytön päättymistä, jotta matkustajat ehtivät käyttää ostamansa matkat ja siirtyä muiden lipputuotteiden käyttäjiksi. Myynnin ja matkojen käytön lopettamisen tarkka aikataulu selviää järjestelmämuutoksen toteutussuunnittelun edetessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää, että kymmenen matkan sarjalipun myynti ja käyttö päättyy Waltti-järjestelmään siirtymisen myötä. Nykyinen lippu- ja maksujärjestelmäsopimus jatkuu 4.6.2023 saakka. Lipputuotteen käytön päättymisen aikataulu tarkentuu toteutussuunnitteluvaiheessa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Porin Linjat Oy, Aline Creative Technology Studio Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.