Joukkoliikennejaosto, kokous 18.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kuntalaisaloite joukkoliikenteen parantamisesta Laviassa asuville Porilaisille, Laviafoorumi

PRIDno-2022-2693

Valmistelija

  • Antti Salminen, joukkoliikennesuunnittelija, antti.salminen@pori.fi

Perustelut

Laviafoorumin 16.5.2022 jättämässä kuntalaisaloitteessa ehdotetaan joukkoliikenteen parantamista Laviassa asuville porilaisille.

Joukkoliikenteen nykytila Laviassa

Nykyinen joukkoliikenne Laviassa koostuu pelkästään Porin kaupungin ja ELY-keskusten rahoittamista reiteistä ja vuoroista. Markkinaehtoista joukkoliikennettä ei ole.

Laviasta ajetaan Kullaan kautta Porin keskustaan linjalla 69 yksi edestakainen vuoro joka arkipäivä, myös koulujen loma-aikoina. Aikataulu on sovitettu ensisijaisesti säännöllisesti kulkevien asiakkaiden, kuten työssäkäyvien ja toisen asteen opiskelijoiden tarpeisiin. Linjalla 69 käytössä ovat samat lipputuotteet kuin muussakin Porin paikallisliikenteessä (kertalippu 2–3,50 € ja 30 vuorokauden kausilippu 30–55 € matkustajan iän mukaan). Porin Linjat Oy hankkii linjan 69 liikenteen alihankintana Lyttylän Liikenne Oy:ltä ajalla 1.1.2022–31.12.2023. Alihankinta on kilpailutettu avoimella menettelyllä.

Linja 69 on nykyisellään Porin paikallisjoukkoliikenteen eniten tuettu linja. Matkustajista noin puolet tulee Laviasta ja noin puolet muulta linjaosuudelta. Keväällä 2022 kahdella vuorolla kulki keskimäärin 11 matkustajaa päivässä (tarkasteluaika 28.2.–22.4.2022, jolloin koko linjaston matkustajamäärä oli korkeimmillaan sitten koronapandemian alkamisen). Kesällä 2022 matkustus noin puolittui kevään tasosta. Linjalla 69 yhtä linjakilometriä kohden oli keväällä 2022 keskimäärin 0,08 matkustajaa (koko Pori 0,64) ja keväällä 2022 keskimäärin 0,04 matkustajaa (koko Pori 0,36). Kesällä yhden matkan kustannus oli 90 € eli verovarojen käyttöä ei voi pitää tehokkaana.

Lavia–Pori-liikenteen lisäksi Laviasta ajetaan pelkästään peruskoulujen koulupäivinä Kankaanpäähän kolme vuoroparia ja Sastamalaan yksi vuoropari. Vuorot ovat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Pirkanmaan ELY-keskuksen hankkimaa liikennettä. Porin kaupunki tukee Lavia–Kankaanpää-liikennettä. Nykyiset sopimukset loppuvat toukokuussa 2023 ja toukokuussa 2024, jos sopimusten optiot käytetään. Päätöksiä tulevista liikennehankinnoista ei ole tehty. Laskevat koululais- ja opiskelijamäärät sekä kohoavat liikennöintikustannukset eivät ainakaan helpota liikenteen järjestämistä.

Aiemmin loppunut joukkoliikenne Laviasta

Asiointi- ja palveluliikenne Laviassa on loppunut viimeisen reilun vuoden aikana vähäisten matkustajamäärien ja sopimusten päättymisen takia. Lavian sisäinen asiointiliikenne loppui vuoden 2021 lopussa ja Lavia–Kullaa–Palus–Pori-asiointiliikenne (linja 68) kesällä 2021. Yrittäjän kertoman mukaan Lavian sisäisessä asiointiliikenteessä kulki kaksi säännöllistä matkustajaa. Linjan 68 matkustus väheni jo ennen koronapandemian alkamista, ja suurin osa matkustajista oli Lavian ulkopuolelta, kuten Kullaalta. 

Pitkän matkan joukkoliikenneyhteydet Laviasta loppuivat 2010-luvun aikana. Lavia–Tampere-vuorot loppuivat vuonna 2016 ja Kankaanpää–Lavia–Huittinen-vuorot sekä vaihtoyhteydet Huittisista Helsinkiin ja Turkuun vuonna 2015. Joukkoliikenteen toimivaltaisella viranomaisella on hyvin vähän kustannustehokkaita keinoja järjestää korvaavia liikennepalveluja, jos jostakin loppuu pidempimatkainen, tyypillisesti yrittäjävetoisesti ajettu bussilinja. Esimerkiksi valtatiellä 11 (Pori–Tampere) vuorotarjonta ja aikataulut ovat vaihdelleet viime vuosina voimakkaasti. Näin ollen myöskään syöttöliikennettä esimerkiksi Laviasta Kiikoisiin Pori–Tampere-bussivuoroille ei voisi järjestää pitkäjänteisesti ja luotettavasti, saati kustannustehokkaasti.

Yhteenveto

Avointa joukkoliikennettä ajetaan matkustajamäärien, matkustajapotentiaalin, määrärahojen ja joukkoliikennejaoston vahvistamien liikennöintiperiaatteiden puitteissa. Avoimen joukkoliikenteen järjestäminen ei ole kunnan lakisääteinen tehtävä. Porissa on useita harvaan asuttuja alueita, joissa avointa joukkoliikennettä ei ole lainkaan tai sitä ajetaan vain koulujen toiminta-aikojen ympärillä. Nykyisin määrärahoin ja toteutuneen matkustuksen perusteella säännöllistä joukkoliikennettä Lavian ja Porin keskustan välillä ei ole kustannustehokasta lisätä.

Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset ja niiden myöntämisperiaatteet eivät kuulu joukkoliikenneviranomaisen toimivaltaan. Yksilölliseen palvelutarpeeseen perustuvien henkilökuljetusten järjestämisvastuu on hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Joukkoliikennejaosto merkitsee kuntalaisaloitteen ja sen vastauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Laviafoorumi

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.