Joukkoliikennejaosto, kokous 18.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Porin kaupunki, julkisen henkilöliikenteen valtionavustupäätös 2022

PRIDno-2022-2372

Valmistelija

  • Jouni Kärki, joukkoliikennesuunnittelija, jouni.karki@pori.fi

Perustelut

Porin  kaupunki on esittänyt 3.6.2022 valtionapuhakemuksessaan vuodelle 2022 Traficomin vaatimat tiedot järjestämästään joukkoliikenteestä ja sen rahoituksesta. Traficom myönsi päätöksellään 21.9.2022, Dnro TRAFICOM/278710/05.03.162.00/2022 Porin kaupungille julkisen henkilöliikenteen valtionavustusta vuodelle 2022 seuraavasti:

  • 840 000 euroa (alv. 0 %), perusrahoitus  
  • 230 000 euroa (alv. 0 %), ilmastoperusteinen rahoitus, puhtaiden käyttövoimien ja kaluston edistäminen
  • 750 000 euroa (alv. 0 %), koronatuki ja tuki nousseisiin liikennöintikustannuksiin

Yhteensä myönnetty valtionavustus on 1 820 000 (alv. 0 %) euroa.

Porin kaupunki velvoitetaan toimittamaan Traficomin ohjeistuksen mukainen hyväksyttävä selvitys valtionavustuksen käytöstä jälkikäteen alkuvuonna 2023. Selvitys toimitetaan erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Selvityksen perusteella Traficom tekee maksatuspäätöksen ja maksaa valtionavustuksen hakijalle. Mikäli kohteessa ilmastoperusteinen rahoitus, puhtaiden käyttövoimien ja kaluston edistäminen toteuma jää hakuvaiheessa arvioitua alemmaksi, se huomioidaan maksatushakemuksessa.

Lisäksi Traficomilta on oikeus pyytää tuen saajalta myös muita selvityksiä valtionavustuksen käytöstä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää merkitä tiedoksi Traficomin julkisen henkilöliikenteen valtionapupäätöksen Porin kaupungille vuodelle 2022.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.