Joukkoliikennejaosto, kokous 18.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sirpa Björkbacka ja Mari Nurmi (varalla Rasmus Forssell).

Pöytäkirja tarkastetaan 20.10.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mari Nurmi ja Ilpo Kyllönen.

Pöytäkirja tarkastetaan 20.10.2022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.