Joukkoliikennejaosto, kokous 18.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Elinvoima- ja ympäristölautakunnan 10.8.2022 § 146 lausunto valtuustoaloitteeseen: Julkisen liikenteen markkinointiin panostettava

Joukkoliikenteen uudistuksen osalta joukkoliikenneviranomainen on yhdessä matkailu- ja markkinointiyksikön sekä viestintä- ja osallisuusyksikön kanssa aloittanut keskustelut syksyllä 2021 joukkoliikenteen markkinointitarpeista tulevaisuudessa. Markkinoinnin ja viestinnän kokonaisuuden alustavissa keskusteluissa on ollut mukana Luovatoimisto Staart.

Alkuvuodesta 2022 koronatilanne oli huono ja linja-autojen kapasiteettia ei saanut täyttää liikaa, joten kampanjoinnin aloittamista päätettiin osittain lykätä tämän vuoksi. Lisäksi keskusteluissa todettiin, että aiempaan joukkoliikenteen uudistukseen liittyvää viestintää pitää vielä jatkossa vahvistaa ja selkeyttää.

Keväällä 2022 ryhdyttiin rakentamaan suunnitelmaa, jossa kaupunki systemaattisesti viestii muun muassa joukkoliikenteen reiteistä ja lipputuotteista verkkosivuillaan, sosiaalisen median kanavissa sekä mediatiedottein. Joukkoliikenneviranomaisen kanssa on lisäksi keskusteltu maksuttomista kokeilupäivistä, joten niitä on luvassa tulevana syksynä.

Tämän lisäksi matkailu- ja markkinointiyksikkö on markkinoinut voimakkaasti kesän 2022 maksutonta bussiyhteyttä keskustasta Yyteriin. Porisuhdeneuvojakin valjastettiin kokonaisuuteen mukaan. Markkinointia Yyterin maksuttomasta bussiyhteydestä on tehty sosiaalisessa mediassa sekä Sanoman media-alustoilla kohdennettuna erityisesti Pirkanmaalle ja Satakuntaan. Porisuhdeneuvojan videon näyttökerrat ainoastaan kaupungin omissa kanavissa on noin 280 000. Kaupungin kanavissa tehty maksettu mainonta on saanut reilut 348 000 näyttökertaa, mainokset on nähnyt yli 133 000 henkilöä ja linkkiä on klikannut miltei 5 000 ihmistä. Lisäksi orgaaniset postaukset ovat tavoittaneet varsinkin porilaisia. Maksuttomassa bussissa tehtiin noin 4600 matkaa kokeilun aikana. 

Jatkotoimenpiteinä syksyllä 2022 on tarkoitus aloittaa joukkoliikenteen kokonaisuuden palvelumuotoilu ja konseptointi Porin kaupungin brändin mukaiseksi. Palvelumuotoilun ja konseptoinnin kustannus on arviolta noin 22 000 euroa, joka varataan joukkoliikenneviranomaisen budjetista. Tämän lisäksi henkilöresursointiin osoitetaan 0,5 htv joukkoliikenteen markkinointia ja viestintää varten syksystä 2022 alkaen. Vuodesta 2023 alkaen joukkoliikenteen markkinointitoimenpiteisiin pitää vuosittain budjetoida riittävästi: erityisesti uuden konseptin lanseeraukseen ja siihen kohdennettaviin toimenpiteisiin on hyvä varata noin 100 000 euroa. Jatkovuosien osalta budjetointitarvetta voidaan arvioida syksyllä 2023. Vastaavankokoisten kaupunkien joukkoliikenteen markkinointibudjetit vaihtelevat noin 30 000 eurosta 100 000 euroon vuosittain. Joukkoliikenneviranomainen selvitti lukuja suurilta ja keskisuurilta kaupungeilta kesällä 2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.