Joukkoliikennejaosto, kokous 29.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kuntalaisaloite: Porin kaupunki ja työmatkaetuus verottajan ohjeen mukaan

PRIDno-2021-4943

Valmistelija

  • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungille on saapunut kuntalaisaloite,​ jossa esitetään, että Porin kaupunki ottaa käyttöön verottajan ohjeistuksen mukaiset työmatkaetuudet joukkoliikenteessä ja että linja-autossa olisi voitava maksaa matkoja maksukorteilla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää lausua aloitteen johdosta seuraavasti: 

Porin kaupunki ei ole tehnyt sopimusta työmatkaetuussovellusten ja -maksutapojen käytöstä Palvelupiste Porinassa sijaitsevan Porin Linjat Oy:n lipunmyyntipisteen ja työmatkaetuuksia tarjoavien palveluyritysten kesken (esim. Smartum, ePassi ja Edenred). Moni työmatkaetuutta tarjoava palveluyritys on kuitenkin tehnyt sopimuksia Matkahuollon ja R-kioskien kanssa, jotta työmatkaetuuksilla voi maksaa lipputuotteita ja palveluja. Esimerkiksi Matkahuollon lipputuotteita voi maksaa työmatkaetuudella, ja Matkahuollon sarjalipputuotteet käyvät maksuvälineenä Porin ja Ulvilan joukkoliikenteessä.

Porin Linjat Oy:n liikennöimässä joukkoliikenteessä ei toistaiseksi käy maksuvälineenä maksukortti. Suomessa on yleisesti käynnissä siirtymä matkakorteille ladatuista lipputuotteista tilipohjaisiin lipputuotteisiin ja lähimaksun käyttöönottoon joukkoliikenteessä. Vuoden 2022-23 aikana myös Porin joukkoliikenteessä tehdään lippu- ja maksujärjestelmän teknologian kehittämisestä uusia päätöksiä, ja paraikaa kartoitetaan muutosten kustannusvaikutuksia ja mahdollista käyttöönoton aikataulua. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.