Joukkoliikennejaosto, kokous 29.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kuntalaisaloite, eläkeläisten harrastusmahdollisuuksien ja kulkemisen parantaminen

PRIDno-2021-2817

Valmistelija

  • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungille on saapunut kuntalaisaloite,​ jossa esitetään eläkeläisten harrastusmahdollisuuksien ja kulkemisen parantamista. Joukkoliikennejaoston toimivaltaa koskeva ote aloitteesta:

"Autottoman ikä-ihmisen liikkuminen esim. asioillaan on myös useimmiten hyvinkin hankalaa. Edelleenkin vähävaraisia eläkeläisiä ajatellen, kaupungin julkinen liikenne voisi tarjota esim. yli 70-vuotiaille 10 matkaa kuukausi ilmaiseksi äiti ja lastenvaunut tapaan. Bussimatkan voisi rajata päivällä klo 9-17 tapahtuvaksi. Busseissa on päivällä tilaa, eikä tästä aiheutuisi lisäkustannuksia, pieni lipputulojen menetys, mutta kädenojennus suuntaamme olisi merkittävä. Vähävaraisuuden määrittelee todennäköisesti verottaja tai perusturva."

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää lausua seuraavasti:

Joukkoliikennejaoston päätöksessä (9.3.2021 § 15) lipputuotteista ja niiden käyttöehdoista hyödynnettiin tuoretta Suomen Paikallisliikenneliitto ry:n teettämää selvitystä joukkoliikenteen alennuslippujen perusteista ja vaikutuksista. Selvityksessä ikääntyneet tunnistetaan omaksi kohderyhmäkseen, jonka alennukset voidaan perustella liikenneturvallisuuden parantamisella ja liikkumismahdollisuuksien lisäämisellä. Joukkoliikennejaoston päätöksellä lipputuotevalikoimaan ei tehty omaa lipputuotetta ikääntyneille, ja siten ikääntyneiden joukkoliikenteen käytöstä ja matkustusajoista tai -määristä ei ole myöskään käytettävissä rahastuslaitteista saatavaa tarkkaa dataa.

Matkustusajan rajaamisella tavoitellaan yleisesti vuorojen ruuhkautumisen ehkäisemistä, eikä matkustajan iällä ole tällöin merkitystä. Porissa matkustetaan vähiten klo 17-21 välisenä aikana ajettavilla vuoroilla. Lippujen hintojen alennuksia olisi kuormituksen tasaamisen kannalta tärkeämpää kohdentaa työmatka-aikojen jälkeisiin vuoroihin ennemmin kuin klo 9-17 väliseen aikaan.

Suomen Paikallisliikenneliitto ry:n selvityksessä ei suositella pienituloisuutta joukkoliikenteen lipputuotteiden alentamisen perusteeksi. Joukkoliikenteen lippujen myyntipisteen henkilökunnalla ja linja-autossa lippuja myyvällä kuljettajalla ei ole toimivaltaa tarkistaa asiakkaan taloudellista tilannetta lipun ostotilanteessa. Siksi liikkumisen tukeminen pienituloisuuden perusteella on toteutettava sosiaalihuoltolain (2014/1301 § 23) mukaisilla tukitoimilla, jotka voivat olla myös tuettuja matkoja joukkoliikenteessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Tarja Grönblom esitti, että otetaan käyttöön aloitteen mukainen hinnoittelu. Muutosesitystä ei kannatettua ja se raukesi kannattamattomana.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.