Joukkoliikennejaosto, kokous 29.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tapio Lajunen ja Mirva Virtanen (varalla Rasmus Forssell).

Pöytäkirja tarkastetaan 31.3.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Lajunen ja Mirva Virtanen.

Pöytäkirja tarkastetaan 31.3.2022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.