Joukkoliikennejaosto, kokous 29.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Varsinais-Suomen ELY-keskus on julkaissut kilpailutuksen otsikolla Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2022/1, Kokemäki-Pori, Eura-Pori 12.3.2022. Tarjousten jättämisen määräaika on 19.4.2022 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.