Kaupunginhallitus, kokous 3.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 584 Eroanomus luottamustehtävistä, Elinvoima- ja ympäristölautakunta ja Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta

PRIDno-2022-4995

Valmistelija

  • Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Sanni Karhu on jättänyt eroanomuksen paikkakunnalta muuton takia elinvoima- ja ympäristölautakunnan varajäsenen ja Porin Palveluliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:

  • myöntää Sanni Karhulle eron elinvoima- ja ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä
  • valitsee Sanni Karhun tilalle elinvoima- ja ympäristölautakunnan uuden varajäsenen
  • myöntää Sanni Karhulle eron Porin palveluliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä
  • valitsee Sanni Karhun tilalle Porin palveluliikelaitoksenjohtokuntaan uuden varajäsenen.

Pöytäkirja tämän asiakohdan kohdalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.