Kaupunginhallitus, kokous 3.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 601 Lammin tuulivoimapuiston osayleiskaavan käynnistäminen

PRIDno-2022-3066

Valmistelija

  • Kirsi-Maria Viljanen, kirsi-maria.viljanen@pori.fi

Perustelut

  

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

  

Päätös

Esittelijä Tuomas Hatanpää poisti asian listalta.
__________________

Merkitään, että Lauri Kilkku poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja).

Merkitään, että tämän asian käsittelyn jälkeen käsiteltiin asia § 584.

Esteellisyys

  • Lauri Kilkku

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.